ALGEMENE VOORWAARDEN MINDFULEINDHOVEN


Als je je inschrijft verklaar je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en deze ook te hebben gelezen. Op deze pagina vind je de volledige tekst. We willen je vragen deze zorgvuldig door te lezen. Heb je vragen, dan kun je altijd contact met ons opnemen door even een mailtje te sturen naar info@mindfuleindhoven.nl.   


We willen je graag wijzen op de volgende punten: 


1.      Inschrijving


Inschrijving voor mindfulnesstrainingen is alleen mogelijk door het volledig invullen en opsturen van een intakeformulier die je toegestuurd krijgt na aanmelding en gelijktijdige betaling. MINDFULEINDHOVEN behoudt zich in uitzonderlijke gevallen het recht voor om, naar aanleiding van het ingevulde intakeformulier of na eventueel een telefonisch kennismakingsgesprek, de deelnemer te adviseren niet aan de training deel te nemen. In dit geval worden de reeds betaalde kosten z.s.m. doch uiterlijk binnen 14 dagen, terugbetaald.   


MINDFULEINDHOVEN behoudt zich ook het recht voor, bij onvoldoende inschrijvingen, een training in groepsverband te annuleren of uit te stellen. Indien door dit uitstellen je niet in staat bent om aan de groep deel te nemen, dan wordt het volledige deelnamegeld terugbetaald.     


2.      Annuleringsvoorwaarden. 


Binnen de eerste 14 dagen na inschrijving heb je bedenktijd, en binnen deze 14 dagen kan er kosteloos en zonder opgave van reden geannuleerd worden. Het volledige bedrag wordt dan teruggestort binnen 14 dagen na je annulering. Bij annulering na 14 dagen en tot 4 weken voor de start van de training wordt er €50,- administratiekosten gerekend. Bij annulering 4 tot 2 weken voor de startdatum van de training is 50 procent van het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Bij annulering 2 weken voor de startdatum van de training is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Ook bij voortijdig afbreken of missen van bijeenkomsten vindt er geen terugbetaling plaats. 


 3.      Geheimhouding


We vinden het belangrijk om respectvol met elkaar om te gaan en dat je tijdens de training op een vertrouwelijke wijze omgaat met eventuele persoonlijke informatie van de andere deelnemers. Wanneer je je inschrijft, verklaar je geen persoonlijke informatie (persoonsgegevens, verhalen, klachten, ervaringen) van deelnemers met anderen te bespreken. Uiteraard geldt dit ook voor ons als trainers.


 4.      Persoonsgegevens 


Je voorziet MINDFULEINDHOVEN voor de training van alle relevante gegevens, waarvan wordt aangegeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan je weet dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uit kunnen voeren van de training. MINDFULEINDHOVEN verwerkt deze persoonlijke gegevens in een beveiligd bestand op de harde schijf en in een papieren dossier en behandelt de vertrouwelijke gegevens volgens de laatste richtlijnen. Je tekent voor toestemming vóór aanvang van de training. Zie voor verdere informatie de privacyverklaring van MINDFULEINDHOVEN.


 5.      Aansprakelijkheid


MINDFULEINDHOVEN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die je mee hebt genomen naar de training. 


 6.      Klachten


MINDFULEINDHOVEN hecht veel belang aan tevreden mensen. 


Waar gewerkt wordt, worden helaas ook soms fouten gemaakt en kunnen er misverstanden ontstaan. Mocht je ontevreden zijn over onze begeleiding of over andere aspecten van MINDFULEINDHOVEN, dan nodigen we je uit om ons hiervan op de hoogte te brengen. Wij nemen jouw op- en aanmerkingen serieus en zoeken graag met je naar een passende oplossing.


7.      Praktische gegevens


Eigenaar is mevrouw Drs. A.E.C. Klokgieters, psycholoog NIP en gecertificeerd mindfulnesstrainer, lidmaatschap categorie 1 bij de Vereniging voor Mindfulness Based Trainers Nederland en Vlaanderen ( VMBN) en gecertificeerd lid bij de Vereniging voor Mindfulness (VVM) en mevrouw Drs. M.R.A. van de Rijt, psycholoog NIP en gecertificeerd mindfulnesstrainer, lidmaatschap categorie 1 bij de Vereniging voor Mindfulness Based Trainers Nederland en Vlaanderen.  


  • KVK-nummer: 72661380
  • Email: info@mindfuleindhoven.nl
  • Website: https://www.mindfuleindhoven.nl

8-weekse mindfulnesstraining


€ 300,-*


Bij 5 of meer personen. Voor kleinere groepen gelden andere tarieven.


8 bijeenkomsten van 2,5 uur.


Inclusief  BTW, werkmap en audiomateriaal.

Zakelijk tarief is  € 450,-  exclusief BTW.


*Tarief geldt bij minimaal 5 personen. Maximale groepsgrootte is 10 personen. 

Meer informatie over je investering bij kleine groepen (2-4 personen) of individuele trainingen vind je onder TARIEVEN.


©  2018 Angelina en Mariëlle